Magdalena Czekień

dr n. med.
Jestem specjalistą w zakresie prowadzenia ciąży, ginekologii oraz chorób ginekologicznych. Od ponad 12 lat prowadzę gabinet specjalistyczny
ProFemina w Grudziądzu.


DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE


 • Wykształcenie
 • Doświadczenie zawodowe
 • Kursy, szkolenia i konferencje
 • Staż pracy

2001-2007 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku studia magisterskie Wydział Lekarski

2002-2005 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku studia licencjackie na kierunku Położnictwo

2005-2007  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku studia magisterskie na kierunku Położnictwo

2005-2006 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku studia podyplomowe w zakresie Prawa, Organizacji  i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

W latach 2004-2007r  aktywny  członek  Studenckiego  Koła  Naukowego przy Klinice Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W latach 2004-2007 pełniłam funkcję przewodniczącej w/w Studenckiego Koła Naukowego, obecnie prezes honorowy. Brałam aktywny udział w konferencjach i Zjazdach Studenckich Towarzystw Naukowych w Białymstoku (2006, 2008), Rokitnicy (2006) i Warszawie (2008) oraz Konferencji Młodych Lekarzy w Starogardzie Gdańskim (2006).

W latach 2005-2007 Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Położnych w Białymstoku.

W ramach aktywności naukowej:

1) autorka pracy licencjackiej „Zespół Hellp-problem diagnostyczno-leczniczy i pielęgnacyjny   omówiony w oparciu o studium przypadku” Białystok 2005

2) autorka pracy magisterskiej ” Przebieg ciąży i porodu w cieżkich chorobach kończyn dolnych” Białystok 2007

3) współautorka prac pt.

-„Zgon położnicy z powodu urosepsy- opis przypadku i przegląd literatury”,

-„Aspekty psychogenne w leczeniu niepłodności żeńskiej”

-„Przebieg ciąży i porodu u pacjentki z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych” opublikowanych w suplemencie Ginekologii Polskiej (2007) i wygłoszonych na XXIX Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Poznaniu (2007)

4) autorka pracy pt. „Przebieg ciąży i porodu w wybranych przypadkach ciężkich chorób kończyn dolnych” nagrodzonej III miejscem na Fourth International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctor Białystok 15-16.05.2008

5) współautorka pracy „Rakowiaki przewodu pokarmowego” Forum Medycyny Rodzinnej 2016, vol10, no 6, 299-303

6)  współautorka pracy „Benefit” of routine ovarian biopsy during laparotomy for diseases of the famale reproductive organs” J.Cancer Sci.Ther, 2018, Vol 10, nr 3, s.69-71

7) w trakcie rozprawy na stopień doktora nauk medycznych
Promotor: dr hab. n. med. prof. UMK Marek Szymański
Temat: Ocena poziomów wybranych parametrów układu krzepnięcia: kompleks trombina-antytrombina (TAT), fragment 1+2 protrombiny (F1+2,) w przebiegu cyklu płciowego u kobiet po przebytych wczesnych poronieniach oraz u kobiet po przebytych ciążach fizjologicznych.

 • Uczestnictwo w Kursie Kolposkopowym Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy 16-17.04.2015r Gdańsk
 • Uczestnictwo w kursie ” I i II trymestr z elementami 3D i 4 D” 25-26.07.2014r Straszyn
 • Uczestnictwo w ” Surgical Expert Forum Gynaecology Including Training Course In Laparoscopy” June 12-13.2014r Hamburg
 • Uczestnictwo w V Sympozjum „Postępy w położnictwie i ginekologii” 17-18.10.2014r Łódź
 • Uczestnictwo w Praktycznych warsztatach ultrasonografii do Rekomendacji Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 03.10.2013r Sopot
 • Uczestnictwo w Kongresie: „VI kongres Akademii po Dyplomie Ginekologia” 26-27.10.2012r Warszawa
 • Uczestnictwo w Uniwersytecie Zdrowia Kobiety ” Kobieta współczesna blaski i cienie” 10.03.2012r Gdańsk
 • Szkolenie dla lekarzy ginekologów z zakresu „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” 28.09.2012r Bydgoszcz
 • Uczestnictwo w V krajowej Konferencji Szkoleniowej Ginekologia i Położnictwo 21-22.11.2008r Kraków
 • Uczestnictwo w kursie medycznym: „Diagnozowanie w gabinecie lekarskim zakażeń pochwy i zasady ich leczenia” 21-22.11.2008r Kraków
 • Szkolenie z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego ” Szkoła Bólu” 17.10.2008r Białystok
 • Uczestnictwo w IX Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 12-15.06.2008r Toruń
 • Kurs „Ultrasonografia z zastosowaniem technik dopplerowskich” Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii. 15.05-18.05.2008r Wierzba
 • Uczestnictwo w konferencji „Contemporary OB/GYN Ultrasound: The role of 3D/4D Ultrasound in OB/GYN” IAN DONALD INTER- UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICAL ULTRASOUND Warszawa 12-13.05.2008r Warszawa
 • Kurs „Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii dla początkujących. Teoria i praktyka” Mazurska Szkoła Ultrasonografii i Ginekologii 30.03- 04.04.2008r Pisz
 • Szkolenie „Diagnostyka prenatalna” realizowane przez SPSK UM w Białymstoku w ramach projektu „Poprawa dostępności profilaktycznych badań prenatalnych w Województwie Podlaskim” 14.04.2008r Białystok
 • Udział w konferencji „Zdrowie kobiety w XXI wieku” 21.01.2005r Białystok
 • Uczestnictwo w III Ogólnopolskiej Konferencji „Aktualności w Ginekologii i Położnictwie” 06.10.2004r Ciechocinek
 • Uczestnictwo w warsztatach „Algorytm postępowania w krwotoku poporodowym” 06.10.2014r Ciechocinek
 • Uczestnictwo w warsztatach „Zamykanie tętnic macicznych drogą pochwową ” 06.10.2014r Ciechocinek
 • Uczestnictwo w warsztatach „Podwiązywanie tętnic biodrowych wewnętrznych w krwotoku poporodowym” 06.10.2014r Ciechocinek
 • Uczestnictwo w warsztatach „Zakładanie szwów BE LYNCHA w atonii poporodowej macicy” 06.10.2014r Ciechocinek
 • 2001-2007 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Lekarski
 • 2002-2005 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku studia licencjackie na kierunku Położnictwo
 • 2005-2007 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku studia magisterskie na kierunku Położnictwo
 • 2005-2006 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku studia podyplomowe w zakresie Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia Równoczesne studia 3 kierunków medycznych – indywidualny tok nauczania
 • Od 01.10.2007 do 31.10.2008 roku lekarz stażysta w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Od 01.11.2008 do 14.05.2009 roku młodszy asystent-nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Klinika Perinatologii
 • Od 01.10.2009 roku młodszy asystent w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
 • Od 14.12.2013 do 25.10.2016r starszy asystent w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
 • Od 01.05.2017r – starszy asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowy Szpital w Świeciu
 • od 01.06. 2018r starszy asystent Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy
 • od 01.03.2020r starszy asystent Oddziału Klinicznego Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy
 • od 01.04.2020r starszy asystent Oddziału Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?