Mariusz Dubiel

prof. dr hab. n. med
Jestem wykwalifikowanym specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa od 1993r. Zajmuję się głównie diagnostyką prenatalną, diagnostyką ciąży
w kierunku wad wrodzonych oracz chorób genetycznych płodu zgodnie
z certyfikatem FMF (Fetal Medicine Foundation z siedzibą w Londynie).


Wykonuję badania konsultacyjne w przypadku podejrzeń nieprawidłowości płodu postawionych w innych ośrodkach. Dysponuję szerokim wachlarzem badań prenatalnych. W trudnych przypadkach korzystam z konsultacji krajowych ekspertów. Zajmuję się opieką nad kobietą w ciąży zarówno fizjologicznej jak i powikłanej. W zakresie usług ambulatoryjnych służę pomocą w diagnostyce przyczyn niepłodności. Wykonuję ultrasonograficzny monitoring cyklu. W zakresie ginekologii służę informacjami na temat leczenia chorób kobiecych. Posiadam drugą specjalizację w zakresie perinatologii.


DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE


 • Uzyskane stopnie i tytuły
 • Certyfikaty
 • Członkostwo naukowe
 • Projekty badawcze
 • Reprezentacja
 • Nagrody
 • Lekarz – 1987 Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Doktor Nauk Medycznych – 1993 Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Specjalista Położnictwa i Ginekologii – 1993
 • tytuł PhD – 1997 Uniwersytet w Lund Szwecja
 • doktor habilitowany – 2001 Akademia Medyczna w Poznaniu
 • docent – 2001 Uniwersytet w Lund Szwecja
 • profesor – 2007 profesor CM UMK
 • profesor nauk medycznych – 2009 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
 • profesor – 2009 CM UMK profesor nadzwyczajny
 • profesor – 2011 CM UMK profesora zwyczajny
 • Certyfikat Skriningowego Badania Serca Płodu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Certifikat Sekcji Echokardiografii Płodowej – badania przesiewowe serca płodu
 • Certifikat oceny serca płodu Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Certyfikat badań prenatalnych Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Certyfikat Difficult Questions –Advanced Fetal Medicine Foundation Course on Fetal Medicine
 • Certyfikat badań dopplerowskich Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem
 • Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez przewód żylny
 • Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • CzłonekPolskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
 • Członek Zarządu Sekcji Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Członek International Society of Ultrasound in Obstetrics and Genecology
 • Członek- założyciel Doppler Perinatal Group
 • Członek Południowo Szwedzkiego Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego
 • Członek Krajowego Zespołu Programu Monitorowania i Poprawy Pierwotnej Profilaktyki Wrodzonych Wad Rozwojowych w Polsce
 • Członkostwo w redakcjach naukowych:
 • Ginekologia Polska
 • Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
 • Uczestnik w pracach europejskiego zespołu ds. markerów biofizycznych i biochemicznych niedotlenienia u płodu
 • Współudział w pracach mających na celu ocenę przydatności badawczej oraz klinicznej nowej techniki dopplerowskiej – Angiografii Dopplerowskiej (ang. Power Doppler) w Europie.
 • Współudział we wdrażaniu technik ultrasonografii trój- i czterowymiarowej w diagnostyce układu krążenia u płodu na terenie Polski
 • Wdrażanie nowej techniki STAN nadzoru płodu w okresie porodu na terenie Polski.
 • Nawiązanie w 1993 roku i trwającej do dnia dzisiejszego współpracy z Uniwersyteckimi Szpitalami Ginekologiczno-Położniczymi w Malmo i Lund, Szwecja.
 • Autor i współautor stu pięciu komunikatów zjazdowych, biorący udział czynny w zjazdach i konferencjach jako autor prezentujący bądź uczestnik dyskusji „okrągłego stołu”, jak również prowadzący sesje jako zaproszony wykładowca.
 • W latach 1993-2013, brał udział jako uczestnik i zaproszony wykładowca, w szeregu kursów krajowych i międzynarodowych z zakresu ultrasonografii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień hemodynamiki matczyno-płodowej.
 • Jedyny recenzent z Polski nadsyłanych prac na 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25Światowy Kongres Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, które odbyły się we Florencji w październiku 2008, Chicago w sierpniu 2008 roku, w Hamburgu w sierpniu 2009 roku, w Pradze w październiku 2010 roku, w Los Angeles we wrześniu 2011 roku, Londynie w październiku 2012, Sydney w październiku 2013 roku, Barcelonie w październiku 2014 roku.Montreal 2015
 • 2001 – główna nagroda Komitetu Naukowego 5-tego Światowego Kongresu Medycyny Perinatalnej za pracę „Fetal hepatic artery blood flow velocimetry in normal and high risk pregnancy”.
 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia w 2002 roku
 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia w 2006 roku

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?